DISCOGRAFIA

AJËRET

(MK Records)


Ajëret

Ajëret
biren te dheu
fjalet
jan e tëkështeut
lumet
pjòt mallkime
si është
kiò jeta ime

Sot
dialli ë i ngrohët
dalë
vete te një llok
ulem
e të penxonj
nanì
çë rroçken kam bënj

U jam
ulet te një koc
trëmbem
çështë ki mot
mbullinj sytë
vëhem e fjë
nëng zgjohem më…
nëng zgjohem më…

llargu
shohen sytë t’im
dheun
pjòt me gjindë
dheun
pjòt me guerra
dheun
pjòt me ferra
guerre… ferra…

I venti
si perdono nel mondo
Le parole
sono dell’uomo
Fiumi
pieni di bestemmie
Così com’è
questa mia vita

Oggi
il sole è caldo
Esco
vado in un luogo
Mi siedo
e ti penso
Adesso
che cazzo devo fare (Rit. 2v)

Io sono
seduto su un colle
Ho paura
cos’è questo tempo
Chiudo gli occhi
mi metto a dormire
Non mi sveglio più…
Non mi sveglio più…

Lontano
vedono i miei occhi
Il mondo
pieno di gente
Il mondo
pieno di guerre
Il mondo
pieno di rovi
guerre… rovi…

Pepparabia

Shpirtëra çë dalen ka nata
i bier te shuret dezertit
si një dejt
Vapa, djersë e buhua
kurmi biret si një shpirt i huaj

Natë çë je më bën
vuxhen t’ime me shtrëngon.
Natë çë je më bën
ëndrem t’im me burton.

Zëgjohem, shtrati si dejti
dal jashtë me zëmëren te dora
e gjakun te sytë
Guerra, pitit e sollde
më vrasen, duat ikinjë,
nëng mend shkaponjë

Ditë çë je më bën
ëndrem t’im me burton.
Ditë çë je më bën
ëndrem t’im me burton.

Ruej… ruej te kjò natë
drita ë e del
mua më jep
një dit ere…
një jet ere…

Spiriti che escono dalla notte
perso nella sabbia di un deserto
come un oceano
Caldo, sudore e polvere
il corpo si perde come un’anima dannata.

Notte cosa mi fai
mi stringi la voce
Notte cosa mi fai
mi mostri il mio incubo.

Mi sveglio, il letto come il mare
esco fuori con il cuore in mano
e il sangue negli occhi
Guerre, fame e denaro
mi uccidono, voglio andarmene,
non posso scappare

Giorno cosa mi fai
mi mostri il mio incubo.
Giorno cosa mi fai
mi mostri il mio incubo.

Guarda… guarda in questa notte
la luce sta uscendo
mi dà
un giorno nuovo…
una nuova vita…

Habiane & Dellfine

Laddove riposan gabbiani
sulla spiaggia più lucente
la in alto dove respiran
bianche macchie nel cuore del cielo

Laddove si bagnan delfini
occhi puri che l’acqua estrae
laddove annegano i sogni
ossa perse nel fondo del mare

Oh gjithë ju
Habiàne te një zall
gjithë ju
Delfine me mall
atjè ku losen gjaçt
atjè ku nëng mënd i ngaç
atjè ku fjënë gjithë bashkë
ku drita është më e shkëlqier

Atjè ku prëhen habiànet
ku zalli është më i shkëlqier
këtje lart ku marren ajer
maqe të bardë te zëmëra këtij qiell

Atjè ku lucen dellfinet
si të bardhë çë dejti nxier
atje ku mbiten gjumet
eshtra të bier tek ujit pa frimë

Voi essenze di cielo e di mare
sospese e bagnate, anime da amare
in volo, in profondità,
in catene, in libertà,
tra demonio e santità
scintille di vita nell’oscurità

Laddove riposan gabbiani
sulla spiaggia più lucente
la in alto dove respiran
bianche macchie nel cuore del cielo

Laddove si bagnan delfini
occhi puri che l’acqua estrae
laddove annegano i sogni
ossa perse nel fondo del mare

Oh voi tutti
Gabbiani nella riva
voi tutti
amorevoli delfini
là dove si sciolgono i ghiacci
là dove non puoi toccarli
là dove dormono insieme
dove la luce è più splendente

Laddove riposan gabbiani
sulla spiaggia più lucente
là in alto dove respiran
bianche macchie nel cuore del cielo

Laddove si bagnan delfini
occhi puri che l’acqua estrae
laddove annegano i sogni
ossa perse nel fondo del mare

Voi essenze di cielo e di mare
sospese e bagnate, anime da amare
in volo, in profondità,
in catene, in libertà,
tra demonio e santità
scintille di vita nell’oscurità

25 Gërsheta

O një zetepesë gërsheta
Ti numërova pa fjeta
O një zetepesë gërsheta
Ti numërova pa fjeta
Ti së mi numërove dotë
More djalë Borzilok
Ti së mi numërove dotë
More djalë Borzilok

Moj lajle moj lule
Moj sa ebukur çë më je
Moj lajle moj lule
Moj sa ebukur moj çë më je

Oh ti numërova kur fioje
Buzë ekuqe karafile
Oh ti numërova kur fioje
Buzë ekuqe karafile
Ti së mi numërove dotë
More djalë Borzilok
Ti së mi numërove dotë
More djalë Borzilok

Moj lajle moj lule
Moj sa ebukur çë më je
Moj lajle moj lule
Moj sa ebukur moj çë më je

Oh mos je yll o mos je hënë
Mos je mollë për të ngrënë
Oh mos je yll o mos je hënë
Mos je mollë për të ngrënë
E mbëson këtë dynjanë
Veç me nënë e babanë
E mbëson këtë dynjanë
Veç me nënë e babanë

Moj lajle moj lule
Moj sa ebukur çë më je
Moj lajle moj lule
Moj sa ebukur moj çë më je

25 treccine
Te le ho contato, dopo ho dormito
25 treccine
Te le ho contato, dopo ho dormito
Tu non hai potuto contare
Hai preso il ragazzo Basilico
Tu non hai potuto contare
Hai preso il ragazzo Basilico

Oh zio oh fiore
Oh quanto bella che sei
Oh zio oh fiore
Oh quanto bella che sei

Te li ho contati quando dormivi
Labbra rosse di garofano
Te li ho contati quando dormivi
Labbra rosse di garofano
Tu non hai potuto contare
Hai preso il ragazzo Basilico
Tu non hai potuto contare
Hai preso il ragazzo Basilico

Oh zio oh fiore
Oh quanto bella che sei
Oh zio oh fiore
Oh quanto bella che sei

Forse sei stella o forse sei luna
Forse sei mela da mangiare
Forse sei stella o forse sei luna
Forse sei mela da mangiare
Dolcifica tutto il mondo
Solo per mamma e papà
Dolcifica tutto il mondo
Solo per mamma e papà

Oh zio oh fiore
Oh quanto bella che sei
Oh zio oh fiore
Oh quanto bella che sei

Holqa një shërtimë
Testo Tradizionale

Se holqa një shërtimë
e te dërgovae doj te dija ndë
zëmëren te ngavae ndë te ngava tij
dërgome thënu i ziu mos bin të vdes
me këtë penëse losem xhu si borë
nd’ata llavinëse vete tu e thërritur
afecionë
Ho tirato un sospiro
e te l’ho mandatoIgnaro di sapere
se ti ha toccato il cuoreSe te l’ho toccato
mandamelo a direNon farmi morire
con questa penaPerché mi sciolgo come neve
ai bordi delle stradePerché vado gridando
il mio affetto per te
Poesia
(I vëdekur te lufta ma i gjallë te zëmëra)
(Morto in guerra ma vivo nel cuore)

Si një lis i’ngar ka pika
Re mbi malit pjòt me borë
Kurmi u bë gjith cika cika
Thiejti e u shprish e mos një dorë
Tijë të ndihu e mosnjerì
Të mbioth shprasmen fjalë çë the
Kur gjithë jeta tij tu nxi
E më driten nëng e pe

E mu los një dal e dal
Kurmi i bukur piot fuqi
Por si dejti me suvalë
Zëmëra jone është gjithë mëri
E me lotë e shërtime
Qëndruem na ktu tu e kultuer
Zëmëren tëndë gjithë këndime
Siun me gas me dritë të mbiuer

Kush të puthi tek u shëtrove
Kush me lotë të losi boren
Motra e jomë atie s’çiove
Mosnjeri të ndëjti doren
Vet kannuni tu e gjimuer
Të thërriti… “vëlla rri mirë”
E një flamur i bekuer
Të pushtroj si një jëmë
ndër gjrë

E nani
Kurmi u los
Po si një diell
Tek i kaltri e dritmi qiell
E shkepti lart
E bëri dritë
I bekuar
Shpirti it…

Come una quercia colpita dalla folgore
Cadesti sul monte innevato
Il corpo dilaniato
Ha corso, si è sparso e nessuna mano
Nessuno ti ha aiutato e nessuno
ha raccolto le tue ultime parole,
quando la tua vita si oscurò
e non vedesti più la luce

Si è disciolto lentamente
Il corpo bello e vigoroso
Come il mare in tempesta
Così è il nostro cuore affranto
Con lacrime e sospiri
Siamo rimasti qui a pregare
il tuo cuore colmo di canto
l’occhio rifulgente di luce e sorriso

Chi ti ha baciato, dove cadesti
Chi con le lacrime ha sciolto la neve
Sorelle e madri lì non trovasti
Nessuno a tenderti la mano
Solo il cannone tuonante
ti ha urlato… “fratello addio”
E una bandiera benedetta
ti ha avvolto come una madre
nel suo grembo

E adesso
Il corpo si è dissolto
Come un sole
Nell’azzurro e luminoso cielo
E ha brillato in alto.
E ha rifulso.
Benedetto.
Il tuo spirito…

Testo tratto e riadattato dalla poesia “I vëdekur te lufta ma i gjallë te zëmëra” di Giovanni Crisostomo Bugliari (1876/1918) dedicata al cugino Atanasio Miracco morto in guerra nel fronte russo.

Një harofull tek një dorë
Udhen çë jam e bënj
ë shum e gjatë
Udhen çë jam
e bënj ë mbedhikat
O jo… mir më do
Se kjo jeta ime
nëng ja bën
Ku ë e na qiell
kjo natë
Ku ë e na qiell
Te njeter llok
për njeter herJam pa shpi
jam pa farigjë
Pa gjirì ku
mënd vete fjië
O jo… vetim nje lotë
cë më qëndroj mua
te ki mot
Jam e ngas më fort
Jam e ngas
Me një harofull
tek një dorëJam e ngas më fort…
… me një harofull tek një dorë..
La strada che sto percorrendo
è troppo lunga
La strada che sto percorrendo
è in salita
O no… mi vuoi bene
Perché questa mia vita
non ce la fa
Dove ci sta portando
questa notte
Dove ci sta portando
In un altro luogo
per un’altra voltaSono senza casa
non ho niente
Senza parenti dove
andare a dormire
O no… solo una lacrima
mi resta
in questo tempo
Sto camminando più forte
Sto camminando
Con un garofano
in manoCammino più forte…
…con un garofano in mano…
Putora
Moti shkon
si ajri shkon
si ajeri shkon
te fjetat
te kjo udhë
zëmëra ime
ë e më fjet
te kjo udhe
jam… vetTe kjo natë
ti ku je
biri im
ku vaite
biri im
ku vaite ti
thuem si rri…
si rriLëkura ime
është e zezë
Te kjo natë
te ki dhe
Te kjo zëmer
pa kullur
Te kjo lule
çë pa ardur
Il tempo passa
come il vento
come il vento
tra le foglie
in questa strada
il mio cuore
mi parla
in questa strada
sono… solaIn questa notte
tu dove sei
figlio mio
dove sei andato
figlio mio
dove sei andato tu
dimmi come stai…
come staiLa mia pelle
è nera
In questa notte
in questo mondo
In questo cuore
senza colore
In questo fiore
senza odore
SI CINGRA

Muertin vallixhen
iktin me një tren
lidhtin fort atë vallixhë
me spak, dhullur e penë

Huerra i kish lier
pa fëtihë e pa ngrënë
kishin lier gjith fëmilen
të çiojn një cik furtun

Ishin si cingra
te një katund i huej
si filaqi vet
me bukë e uj
ndata barraka penxojn
e shkrujn mbë shpi
mallkojn ndënjë shënjt,
ngë i rispëndon mosnjeri

I dhan lloqet më brut
te një fabbrik te një kantier
kur fjet patruni
kush rroçken e kapirpra
mbjdhçin të lodhet
një micikun e një qelq ver
ma menat kush zgjohet
menat zë njeter herë

Ishin si cingra
te një katund i huej
si filaqi vet
me buk e uj
ndata barraka penxhojn
e shkrujn mbë shpi
mallkojn ndënjë shënjt,
dojt mbjdhçin Shën Sofi

e pra mallkojn kështu…
eoh eoh eeoh

Muertin shi e saren
buertin të lurtmin tren
ca mbjothtin ramen
ca pështitin vellen

Më mir bukë e qepë
te katundi jonë
ma nëng kemi sperënxhë
ki ë një katund piot vërromë

Muertin vallixhen….
iktin me një tren…
mbiothtin ramen…
pështitin vellen…
huerra i kish lier…
pa fëtihë e pa ngrënë…
lien gjith fëmilen…
të çiojn furtun…
vellen…

Hanno preso la valigia
Partirono con un treno
Hanno stretto forte quella valigia
Con spago, dolore e pena

La guerra li aveva lasciati
Senza lavoro e senza cibo
Hanno lasciato tutta la famiglia
Per trovare un po’ di fortuna

Erano come zingari
in un paese straniero
Come in carcere
a pane e acqua
In quelle baracche pensavano
e scrivevano a casa
Bestemmiavano qualche santo,
non rispondeva nessuno

Gli hanno dato i lavori più duri
In una fabbrica o in un cantiere
Quando parlava il padrone
Chi cazzo lo capisce
Poi tornavano stanchi
Un boccone e un bicchier di vino
Ma domani chi si sveglia
Domani si ricomincia

Erano come zingari
in un paese straniero
Come in carcere
a pane e acqua
In quelle baracche pensavano
e scrivevano a casa
Bestemmiavano qualche santo,
volevano tornare a Santa Sofia,

e poi imprecavano così…
eoh eoh eeoh

Hanno preso pioggia e freddo
Hanno perso l’ultimo treno
Qualcuno ha raccolto le proprie cose
Qualcuno ha sputato veleno

Meglio pane e cipolla
Nel proprio paese
Ma non abbiamo speranza
Questo è un paese pieno di disperazione

Hanno preso la valigia…
partirono con un treno…
Hanno raccolto le loro cose …
hanno sputato veleno…
La guerra li ha lasciati…
Senza lavoro e senza cibo
Hanno lasciato tutta la famiglia…
Per trovare fortuna…
veleno…

Petkat e të mirat tona
Petkat e të mirat tona
na i lërjemë te Korona
Krishtin vet kemi me ne
moj e bukura More
se të fjasë me lotë ndër si
atje të viçë oj ArberiNdollonishe e lerë e lerë
kur të viçë ti njetër herë
vjen të viçë ti te Korona
e më s’gjën ti shpitë tona
më s’gjën trima hajdhjarë
po një qen
çë qoft’ i vrarKur u nistin gjithë anitë
e dherat tanë iktin ka sitë
burrat gjithë me një shërtim
sërritin gratë me një vajtim
dil e hana, ti Stihji
oj More! oj Arberi!
I terreni e i nostri beni
lasciammo a Corone
solo il Signore ci è rimasto
oh mia bella Morea
ti parlo con le lacrime agli occhi
quando verrò oh ArberiaRondinella leggera leggera
quando ritornerai di nuovo
quando tornerai a Corone
non troverai più le nostre case
non troverai giovani belli e forti
ma un cane invasore
che possa essere ammazzatoQuando partirono le navi
dagli occhi scomparvero le nostre terre
tutti gli uomini sospiranti
chiamarono le donne con un lamento
esci e divoraci Leviatano
oh Morea! oh Arberia!
KA VRESHTA
(Tradizionale in rima baciata)

 

Mbaj mendë
kur vajta ka vreshta
me di panare të holla
faqja jote
shkëlqenijë si molla…
…si molla më je tiMbaj mendë
kur vajta ka vreshta
me di panare të trasha
faqja jote
shkëlqenijë si llastra…
…si llastra më je tiMbaj mendë
kur vajta ka vreshta
diten e Zotit Krishtë
mbaj mendë
se preva një gjisht
me thiken
çë më dhe tiDoren
te kushalli te vura
e skamandilin
te mora
e di pjèsë u tij
te bëra
e gjishtin
me lidhe ti
Ricordo
quando andai alla vigna
con due panieri leggeri
la tua faccia
rosseggiava come mela…
…come la mela sei tuRicordo
quando andai alla vigna
con due cesti pesanti
il tuo viso
splendeva come il vetro…
…come il vetro sei tuRicordo
quando andai alla vigna
nel giorno del Signore
ricordo
di essermi tagliato un dito
con il coltello
che mi donasti tuMisi la mano
nella tua tasca
e ti presi
il fazzoletto
te lo strappai
in due parti
e tu mi fasciasti
il dito

KËNDÒ!

(Radio Epiro)


Vashez
 

Vashez te ki sheshë
çë aqë të bukuronjen
e të këndonjen me shum hare

ohj… ohj, ohj, ohj,
thuam sa mir më do,

Mallin çë kam për tija
sot dua te burtonjë
e të këndonjë me shum hare

ohj… ohj, ohj, ohj,
thuam sa mir më do,

kopile moj kopile
çë më ti llambarisen
kopile moj kopile
si bora ndata male*

kopile moj kopile
je xhu si një trëndofile
kopile moj kopile
je xhu si një trëndofile*

mentira, la mentira,
mentira Americana,
mentira, la mentira,
mentira Italiana,
mentira, la mentira,
la guerra Irachena…
mentira, la mentira!!!

Ragazza nel rione
tutti decantano la tua bellezza
innalzandoti canti pieni di gioia

ohj… ohj, ohj, ohj,
dimmi quanto bene mi vuoi

L’amore che provo per te
oggi te lo vorrei mostrare
innalzandoti canti di gioia

ohj… ohj, ohj, ohj,
dimmi quanto bene mi vuoi

ragazza, o mia ragazza
che risplendi,
ragazza, o mia ragazza,
come la neve nelle montagne

ragazza, o mia ragazza
sei proprio come una rosa
ragazza, o mia ragazza
sei come una rosa

mentira, la mentira,
mentira Americana,
mentira, la mentira,
mentira Italiana
mentira, la mentira,
la guerra irachena…
mentira, la mentira!!

 

*testo tradizionale

Jam e vëdesmi ùri

Ehja, ehja…. çë jam e bëmi
jam e vëdesmi uri
ehja, ehja…. çë jam e bëmi
jam e vëdesmi uri

e ju si rrini, e ju si rrini,
çë jam e bëmi, jam e vëdesmi uri
e ju si rrini, e ju si rrini,
çë jam e bëmi, jam e vëdesmi uri

si kam e bëmi, si kam e bëmi
si kam e bëmi nani si ka e bëmi
si kam e bëmi, si kam e bëmi
çë jam e bëmi, jam e vëdesmi uri

I ulet te zali këtij dejti ithellet
e blu, kriet t’im nani është e prëhet
kur te thoja, se ti mua më harroje
kur te thoja, se ti mua më harroje

ehja, ehja…. çë jam e bëmi
jam e vëdesmi uri
ehja, ehja…. çë jam e bëmi
jam e vëdesmi uri
e ju si rrini, e ju si rrini,
çë jam e bëmi, jam e vëdesmi uri
e ju si rrini, e ju si rrini,
çë jam e bëmi, jam e vëdesmi uri

Ehja, ehja…. che stiamo facendo?
moriamo di fame
ehja, ehja…. che stiamo facendo?
stiamo morendo di fame

E voi come state, voi come state?
stiamo morendo di fame
e voi come state, voi come state
cosa facciamo? Moriamo di fame

Come faremo, come faremo
come faremo adesso?
Come faremo, come faremo
Cosa facciamo? moriamo di fame

Seduto sulla riva di questo mare profondo
e blu, la mia testa riposa
L’avevo dettoche mi avresti dimenticato
L’avevo dettoche mi avresti dimenticato

Ehja, ehja… che stiamo facendo?
moriamo di fame
ehja, ehja…. che stiamo facendo?
stiamo morendo di fame
e voi come state, voi come state?
Cosa facciamo, moriamo di fame
e voi come state, voi come state
Cosa facciamo, moriamo di fame

KËNDÒ!

Ehja ehja ehja oh!
Jemi të shëlluer te kio qacë, ndë
Ehja ehja ehja eh!
Jemi të shëlluer te kio qacë si die
Ata pieqë ndat siet e asaj qishë
Sembre aj qenë çë te vidhi bën pish
Ehja ehja ehja oh!
Jemi të shëlluer… te qaca!

Kisha njeter, njeter dhe
Kisha njeter dhe tek njeter, njeter gjellë
Kisha njeter, njeter shpi
Kisha njeter shpi tek një dhe më i mirë
Kisha njeter, njeter vashë
Kisha njeter vashezë çë rrijimë bashkë
Kisha njeter, njeter shprezë
Kisha njeter shprezë… eh jah, Nikò!

E këndòn… e këndòn…
Shpirtin tënd çë nëng e çjon….
…jo nëng e çjon… eh jah, Nikò!!!

Ehja, ehja, ehja oh!
Siamo buttati in questa piazza
Ehja, ehja, ehja eh!
Siamo buttati in questa piazza come ieri
I vecchi seduti sui gradini della chiesa
Quel cane che piscia sempre contro l’albero
Ehja, ehja, ehja oh!
Siamo buttati… qui in piazza!

Avevo un altro mondo,
un altro mondo, un’altra vita
Avevo un’altra, un’altra casa
Avevo un’altra casa in un mondo migliore
Avevo un’altra, un’altra ragazza
Avevo un’altra ragazza stavamo insieme
Avevo un’altra, un’altra speranza
Avevo un’altra speranza… e dai Nicò!

Canta… e canta…
Cercando la tua anima
Senza trovarla… E dai Nicò!

Danza
(FILASTROCCA TRADIZIONALE)

Luga kuçëk ku je
…jam a prapa kùcarit

e kùcari ku ë
…e dogjë zjarri

e zjarri ku ë
…e shuajti lumi

e lumi ku ë
…e pìtin qet

e qet ku jan
…van e shitin melët

e melët ku ë
…e hëngri zogu

e zogu ku ë
…ë ‘mbi gjëmbit

e gjëmbi ku ë
…e hëngri dhia

e dhia ku ë
…e hëngri ulku

e ulku ku ë
…vate ‘mbë qish

dualli pa këmishë
…çioj një grua
e rrëmbei per një thua
e shëllòj‘ndat përrua

Cucchiaio che stai nascosto, dove sei?
… sono dietro il ceppo

Il ceppo dov’è?
… l’ha bruciato il fuoco

Il fuoco dov’è?
… l’ha spento il fiume

Il fiume dov’è?
… l’hanno bevuto i buoi

I buoi dove sono?
… sono andati a pulire il miglio

Il miglio dov’è?
… l’ha mangiato l’uccello

L’uccello dov’è?
… è sul rovo

Il rovo dov’è?
… l’ha mangiato la capra

La capra dov’è?
… l’ha mangiata il lupo

Il lupo dov’è?
… è andato in chiesa,

è uscito senza camicia,
ha trovato una donna,
l’ha presa per un unghia,
e l’ha gettata nel burrone.

Dheu im
(Testo tradizionale)

Ki ë dheu im
me dha mëma me taten
për një 100 vjet

U ja ja bilëve t’im
për njeter 1000 vjet

U këtu jam e rri
këtu bënjë veren e valt
për shpin

U këtu duat vëdes
tu e rujtur diallin
çë hin prapa rees

…mëmë…shtrëngom…

Questa è la mia terra
me l’ha data mia madre e mio padre
per 100 anni

Io glie la do ai miei figli
per altri 1000 anni

Io sono qui e qui resterò
qui a fare l’olio e il vino
per la famiglia

Io qui voglio morire
guardando il sole che tramonta
dietro una nuvola…

Stringimi forte, madre…

Illy ditës
Tratto dalla raccolta di posie “Bluezjana” di Gigi Fabbricatore

Dheu u qet
Vet mortia fjet
Një vuxhë e thellet
Për një dhe çë e erret

Però jo!
Së mënd shëllomi kështu gjithsei!

Ti më rrispëndon
Love will find a way!

Shkuen gjith këta viet
Qëndruem gjith vet
Të biltë e siringes
Lëkura e gjindies

Però jo!
Së mënd shëllomi kështu gjithsei!

E më rrispëndon
Love will find a way!

Harmagedeon
Jam presmi të bie zjarr e botë

Harmagedeon
Jam presmi ki mën jet i lurtmi mot

Harmagedeon
Jam presmi të bie zjarr e botë

Harmagedeon
Jam presmi këtu çë kur
Me më pahurë

Mënd jet dhe sot!

Një diell gjith gjak
Vëdes pak e pak
E ngë më mot

Lipisi o Zot!

Il mondo si è zittito
Solo la morte parla
Una voce profonda
Per un mondo che tramonda

Però no!
Non possiamo buttare tutto così

Tu mi rispondi
L’amore troverà un modo

Sono passati tutti questi anni
Siamo rimasti soli
I figli delle siringhe
La pelle della gente

Però no!
Non possiamo buttare tutto così

Tu mi rispondi
L’amore troverà un modo

Harmagedeon
Vedremo piovere fuoco e terra

Harmagedeon
Aspettiamo che tutto finisca qui

Harmagedeon
Vedremo piovere fuoco e terra

Harmagedeon
Aspettiamo qui da tanto
Sempre più impauriti

Può essere anche oggi!

Un sole insanguinato
Sta morendo pian piano
e non c’è più tempo

signore pietà!

Lule lule
(Testo tradizionale)

Ti Vashulliqe, çë më rri di llutu
U kam të marr, pa pal ‘ndutu
E dhe pa palë e pa stoli
U kam të marr, për simbatì

Jatëm me mëmen, kan zëmëren si guri
Se nëng e din se çështë amuri
Amuri është një vellë ‘ndër sy
Çë të qin trutë e të bën paci

Lule lule mac mac
Se u për tija dalë pac
Dalë pac alla fërteta
Se zëmëra ime je ti veta
E dalë pac e dalë pac
Lule lule mac mac

Ke ato faqe, si një portohale
Zbardhen si bora çë nd’ata male
Ke ata sy, si një koqez sqini
Zbardhen si bora çë te Pulini

Shkova sot ka dera jote
Shkova sot e s’ishë njeri
E ish një mjegull ka dera jote
E ish një mjegull çë mu vu ndër sy
Mu vu ndër sy… huerçë i qir!

Ish një vashez ndatë lloxhetë
Çë ish e qepënj një kamixhetë
Qepënj xhu si një makinetë
Ajo vashez ndatë lloxhetë
Muari e me shkrehu… me një shkupetë!

Tu, ragazza, tanto triste
Io ti prendo, senza niente
Senza doti e corredi
Io ti voglio così come sei

Le nostre madri, hanno il cuore di pietra
Perché non sanno cos’è l’amore
L’amore è un velo negli occhi
ti entra in testa e ti fa impazzire

Fiori fiori a mazzetti
Io per te impazzisco
Impazzisco davvero
sei solo tu il mio cuore
impazzisco, impazzisco
mazzi e mazzi di fiori

Il tuo viso è tonto come un’arancia
Sei bianca come la neve sulle montagne
Hai occhi neri Come semi di lentisco
Splendi come la neve sul Pollino

Sono passato oggi davanti alla tua porta
Sono passato oggi e non c’era nessuno
C’era la nebbia davanti alla tua porta
una nebbia che mi é entrata negli occhi
e adesso sono un povero cieco!

Sulla veranda c’era una ragazza
Che stava cucendo una camicia
Cuciva molto velocemente
Quella ragazza sulla veranda
Ma poi… mi ha sparato con un fucile!

Buhùa
Testo tratto dalla raccolta di poesie “Bluezjana”
di Gigi Fabbricatore

Nata ë e bie dalë,
këtu vet ulet u e ti
pimi gjë e thomi ndënjë fialë,
fjasmi për na të di

thomi gjë për storia të vieter
për storia të ri
fiasmi për si ishim një herë
e për si jemi nani

si dy kandilla të dhezur
çë aijri i shuen,
si dy kartëza të grisur
çë mosnjeri do t’luenj
e ka gjithë këtà muej çë mbetim bashkë
thuame ti çë na qëndroi
forsi vet një macun rikorde
mbishkartur me buhoin…
mbishkartur me buhoin…
çë moti na shkoj…

si dy kandilla të dhezur
çë aijri i shuen,
si dy kartëza të grisur
çë mosnjeri do t’luenj
e ka gjith këta muej çë mbetim bashkë
thuame ti çë na qëndroi
forsi vet një cik rraxh te kushalli
mbishkartur me buhoin…
mbishkartur me buhoin…
çë moti na shkoj

La notte scende piano
Seduti qui io e te da soli
beviamo qualcosa chiacchierando
chiacchierando di noi due

parliamo di storie vecchie
e di storie nuove
di come eravamo una volta
e di come siamo adesso

come due candele accese
che il vento spegne
come un mazzo di carte logore
con cui nessuno vuol giocare
di tutto questo tempo trascorso insieme
dimmi cosa è rimasto
forse solo un fascio di ricordi
mischiati alla polvere…
mischiati alla polvere…
che il tempo ci ha lasciato…

come due candele accese
che il vento spegne
come un mazzo di carte logore
che nessuno vuol giocare
di tutto questo tempo trascorso insieme
dimmi cosa è rimasto
forse solo un po’ di rabbia in tasca
mischiata alla polvere…
mischiata alla polvere…
che il tempo ci ha lasciato…

Mos më harrò!

“kush, kush m’e do,
një të bukur si kjo”*

U zëgjova somenatë
e të lëreva mbë shtratë
dòlla e vajta e bëra
atë mbashatë
tu e ngar mu përpoq
ai me lesht e gjatë
më tha: “E do një cik
barë të mirë
ka ata çë të pariren tij”…
O jo… jo më… mos më harrò…
jò… jo më, mos më harrò…

Baret e mora e vura te kushalli
më pa një e më tha:
“Mos bën karnivallin,
se ktire aneç, e she,
ë piot me sbirre
e ndë të rrëmbenjen ec ja thuej,
se ata çë more ë vet për tij”…
O jo, jo më, mos më harrò…
jo… jo më… jo, jo, jo!

Kur te thoja…
se kish veja,
kur të thoja mall…
Mallin t’im
Pa t‘e shehëja…
kur të thoja mall

“kush e ka e kush me do,
një të bukur si kijò!!!”*

“Tutti la vogliono, nessuno ce l’ha
una bella come questa qua”*

Mi sono svegliato stamattina
e ti ho lasciata a letto
per andare a fare
quella commissione
Camminando ho incontrato
il tipo con i capelli lunghi
e mi ha chesto se volevo
un pò di erba buona
di quella che piace a me…
O no… non dimenticarmi…
No, non dimenticarmi… più…

L’erba l’ho messa in tasca,
un tipo mi ha visto e mi ha detto:
“Non fare il cretino,
da queste parti, lo vedi,
è pieno di sbirri,
e se ti fermanono, vallo a spiegare
che l’hai presa solo per te”…
o no… non dimenticarmi…
no, no, no!

Quando ti dicevo…
che dovevo andare
quando ti chiamavo amore…
Il mio amore
l’ho dovuto nascondere…
quando ti chiamavo amore

“Tutti la vogliono, nessuno ce l’ha
una bella come questa qua”*

 

*filastrocca tradizionale

Na vekkiarella
Testo popolare del XVI° sec. circa musicato dal gruppo “Cantannu Cuntu”

 

Nà vekkiarella avia na  gallina
e ‘nu galluzzu tantu  aggraziatu
a vekkiarella jetti allu jardinu
pe s’accattari na frisca ‘nzadhata
alla ricota un’ trova la gallina:
“Madhi vicini vi lati pijata”
e’na finestra affaccia na bambina
e dice e cà nu mudhinaru c’è passatua vekkiarella jette a lu mudhinu
trovò li pinni e la carna mangiata
u mudhinari quannu a visti jri
si fici culla faccia stramutata
cittu za vecchia mia nu chiu chiangiri
ca la gallina te stata pagata
ca mo’  ti dugnu trentasia carrini
e francu ti macinu na vernata.Bruttu ca taiu nodiu mortale
ca chiu lu nume tua vuagghiu sentiri
ti vidi ghiri ngadhera o allu spitalu
cu centu cancareni indra li rini
chi i miadhici ti vuannu ordinari
a sputazzella mia pe ti guariri
io sputazzella u ndi ni vuagliu dari
e cumu nu canu ti fazzu moriri.Sa gallinella mia vodhia venniri a
principissa mi dava nu statu e ova e pullicini
chi facia ci mantenia mbrandieru ‘na cittata
‘na vota mi moria nu pullicinu
ci fici cincuciandu suppressati
la capa la mannai alla regina
e lu ficatiallu allu mastru giuratu
mastru giuratu mia fammi giustizia
cu mudhinaru u vuaglu ammazatu

DUB DABBY

Oj ndrì oj ndrì
ec potìs a ta di dhi
se te sheshi është piòt me gjëmba
ndilurì të shkoj këmba

Dub dab, dub dab
ec bën atë mbashàt
rri akòrtu sat jet emirë
e pra mbjidhu mbrënda mbë shpì

Oh po vién dejti millàlle
oh tallàstallase

Po se ka dejti na jam e arvòmi
jam e siellmi gjithë mbròlet
Jam e siellmi gjithë sperënzet
çë lërìem te jetri dhe
o po vièn dejti llendu-llé

Oh comara, oh comara
abbevera quelle due capre
Che il cortile è pieno di spine
ndilurì ti è guarito il piede

Dub Dab Dub Dab
vai a fare quella commissione
e che sia roba buona
e poi fila dritto a casa

andiamo per il mare
onda su onda

dal mare arriviamo
portando tutto quello che abbiamo
e tutte le speranze
che avevamo nell’altra terra
e il mare avanza lento

Questa vita

Questa è la mia vita, io non ci credo più
il tempo che passa, no non torna più
cosa me ne frega di tutto quello che c’è intorno a me.

Oggi come ieri sono convinto che
come l’ho vissuta, la rivivrei perché
cosa me ne frega di tutto quello che c’è intorno e me.

Non aver paura di sbagliare mai
non aver paura di rischiare, sai
non aver paura di tutto quello che c’è intorno a te.

Certo che la vita è proprio strana sai
quando te ne accorgi, è già passata ormai
e resto da solo e tu non sei più con me insieme a me.

Questa è la mia vita, io non ci credo più
il tempo che passa, no non torna più
cosa me ne frega di tutto quello che c’è intorno a me.

Solo il ricordo di tutti i giorni che
ho passato insieme, si insieme a te
ora questa vita è già lontana da me,
infondo a me.

Vashez
 

Vashez te ki sheshë
çë aqë të bukuronjen
e të këndonjen me shum hare

ohj… ohj, ohj, ohj,
thuam sa mir më do,

Mallin çë kam për tija
sot dua te burtonjë
e të këndonjë me shum hare

ohj… ohj, ohj, ohj,
thuam sa mir më do,

kopile moj kopile
çë më ti llambarisen
kopile moj kopile
si bora ndata male*

kopile moj kopile
je xhu si një trëndofile
kopile moj kopile
je xhu si një trëndofile*

mentira, la mentira,
mentira Americana,
mentira, la mentira,
mentira Italiana,
mentira, la mentira,
la guerra Irachena…
mentira, la mentira!!!

Ragazza nel rione
tutti decantano la tua bellezza
innalzandoti canti pieni di gioia

ohj… ohj, ohj, ohj,
dimmi quanto bene mi vuoi

L’amore che provo per te
oggi te lo vorrei mostrare
innalzandoti canti di gioia

ohj… ohj, ohj, ohj,
dimmi quanto bene mi vuoi

ragazza, o mia ragazza
che risplendi,
ragazza, o mia ragazza,
come la neve nelle montagne

ragazza, o mia ragazza
sei proprio come una rosa
ragazza, o mia ragazza
sei come una rosa

mentira, la mentira,
mentira Americana,
mentira, la mentira,
mentira Italiana
mentira, la mentira,
la guerra irachena…
mentira, la mentira!!

 

*testo tradizionale

Jam e vëdesmi ùri

Ehja, ehja…. çë jam e bëmi
jam e vëdesmi uri
ehja, ehja…. çë jam e bëmi
jam e vëdesmi uri

e ju si rrini, e ju si rrini,
çë jam e bëmi, jam e vëdesmi uri
e ju si rrini, e ju si rrini,
çë jam e bëmi, jam e vëdesmi uri

si kam e bëmi, si kam e bëmi
si kam e bëmi nani si ka e bëmi
si kam e bëmi, si kam e bëmi
çë jam e bëmi, jam e vëdesmi uri

I ulet te zali këtij dejti ithellet
e blu, kriet t’im nani është e prëhet
kur te thoja, se ti mua më harroje
kur te thoja, se ti mua më harroje

ehja, ehja…. çë jam e bëmi
jam e vëdesmi uri
ehja, ehja…. çë jam e bëmi
jam e vëdesmi uri
e ju si rrini, e ju si rrini,
çë jam e bëmi, jam e vëdesmi uri
e ju si rrini, e ju si rrini,
çë jam e bëmi, jam e vëdesmi uri

Ehja, ehja…. che stiamo facendo?
moriamo di fame
ehja, ehja…. che stiamo facendo?
stiamo morendo di fame

E voi come state, voi come state?
stiamo morendo di fame
e voi come state, voi come state
cosa facciamo? Moriamo di fame

Come faremo, come faremo
come faremo adesso?
Come faremo, come faremo
Cosa facciamo? moriamo di fame

Seduto sulla riva di questo mare profondo
e blu, la mia testa riposa
L’avevo dettoche mi avresti dimenticato
L’avevo dettoche mi avresti dimenticato

Ehja, ehja… che stiamo facendo?
moriamo di fame
ehja, ehja…. che stiamo facendo?
stiamo morendo di fame
e voi come state, voi come state?
Cosa facciamo, moriamo di fame
e voi come state, voi come state
Cosa facciamo, moriamo di fame

KËNDÒ!

Ehja ehja ehja oh!
Jemi të shëlluer te kio qacë, ndë
Ehja ehja ehja eh!
Jemi të shëlluer te kio qacë si die
Ata pieqë ndat siet e asaj qishë
Sembre aj qenë çë te vidhi bën pish
Ehja ehja ehja oh!
Jemi të shëlluer… te qaca!

Kisha njeter, njeter dhe
Kisha njeter dhe tek njeter, njeter gjellë
Kisha njeter, njeter shpi
Kisha njeter shpi tek një dhe më i mirë
Kisha njeter, njeter vashë
Kisha njeter vashezë çë rrijimë bashkë
Kisha njeter, njeter shprezë
Kisha njeter shprezë… eh jah, Nikò!

E këndòn… e këndòn…
Shpirtin tënd çë nëng e çjon….
…jo nëng e çjon… eh jah, Nikò!!!

Ehja, ehja, ehja oh!
Siamo buttati in questa piazza
Ehja, ehja, ehja eh!
Siamo buttati in questa piazza come ieri
I vecchi seduti sui gradini della chiesa
Quel cane che piscia sempre contro l’albero
Ehja, ehja, ehja oh!
Siamo buttati… qui in piazza!

Avevo un altro mondo,
un altro mondo, un’altra vita
Avevo un’altra, un’altra casa
Avevo un’altra casa in un mondo migliore
Avevo un’altra, un’altra ragazza
Avevo un’altra ragazza stavamo insieme
Avevo un’altra, un’altra speranza
Avevo un’altra speranza… e dai Nicò!

Canta… e canta…
Cercando la tua anima
Senza trovarla… E dai Nicò!

Danza
(FILASTROCCA TRADIZIONALE)

Luga kuçëk ku je
…jam a prapa kùcarit

e kùcari ku ë
…e dogjë zjarri

e zjarri ku ë
…e shuajti lumi

e lumi ku ë
…e pìtin qet

e qet ku jan
…van e shitin melët

e melët ku ë
…e hëngri zogu

e zogu ku ë
…ë ‘mbi gjëmbit

e gjëmbi ku ë
…e hëngri dhia

e dhia ku ë
…e hëngri ulku

e ulku ku ë
…vate ‘mbë qish

dualli pa këmishë
…çioj një grua
e rrëmbei per një thua
e shëllòj‘ndat përrua

Cucchiaio che stai nascosto, dove sei?
… sono dietro il ceppo

Il ceppo dov’è?
… l’ha bruciato il fuoco

Il fuoco dov’è?
… l’ha spento il fiume

Il fiume dov’è?
… l’hanno bevuto i buoi

I buoi dove sono?
… sono andati a pulire il miglio

Il miglio dov’è?
… l’ha mangiato l’uccello

L’uccello dov’è?
… è sul rovo

Il rovo dov’è?
… l’ha mangiato la capra

La capra dov’è?
… l’ha mangiata il lupo

Il lupo dov’è?
… è andato in chiesa,

è uscito senza camicia,
ha trovato una donna,
l’ha presa per un unghia,
e l’ha gettata nel burrone.

Dheu im
(Testo tradizionale)

Ki ë dheu im
me dha mëma me taten
për një 100 vjet

U ja ja bilëve t’im
për njeter 1000 vjet

U këtu jam e rri
këtu bënjë veren e valt
për shpin

U këtu duat vëdes
tu e rujtur diallin
çë hin prapa rees

…mëmë…shtrëngom…

Questa è la mia terra
me l’ha data mia madre e mio padre
per 100 anni

Io glie la do ai miei figli
per altri 1000 anni

Io sono qui e qui resterò
qui a fare l’olio e il vino
per la famiglia

Io qui voglio morire
guardando il sole che tramonta
dietro una nuvola…

Stringimi forte, madre…

Illy ditës
Tratto dalla raccolta di posie “Bluezjana” di Gigi Fabbricatore

Dheu u qet
Vet mortia fjet
Një vuxhë e thellet
Për një dhe çë e erret

Però jo!
Së mënd shëllomi kështu gjithsei!

Ti më rrispëndon
Love will find a way!

Shkuen gjith këta viet
Qëndruem gjith vet
Të biltë e siringes
Lëkura e gjindies

Però jo!
Së mënd shëllomi kështu gjithsei!

E më rrispëndon
Love will find a way!

Harmagedeon
Jam presmi të bie zjarr e botë

Harmagedeon
Jam presmi ki mën jet i lurtmi mot

Harmagedeon
Jam presmi të bie zjarr e botë

Harmagedeon
Jam presmi këtu çë kur
Me më pahurë

Mënd jet dhe sot!

Një diell gjith gjak
Vëdes pak e pak
E ngë më mot

Lipisi o Zot!

Il mondo si è zittito
Solo la morte parla
Una voce profonda
Per un mondo che tramonda

Però no!
Non possiamo buttare tutto così

Tu mi rispondi
L’amore troverà un modo

Sono passati tutti questi anni
Siamo rimasti soli
I figli delle siringhe
La pelle della gente

Però no!
Non possiamo buttare tutto così

Tu mi rispondi
L’amore troverà un modo

Harmagedeon
Vedremo piovere fuoco e terra

Harmagedeon
Aspettiamo che tutto finisca qui

Harmagedeon
Vedremo piovere fuoco e terra

Harmagedeon
Aspettiamo qui da tanto
Sempre più impauriti

Può essere anche oggi!

Un sole insanguinato
Sta morendo pian piano
e non c’è più tempo

signore pietà!

Lule lule
(Testo tradizionale)

Ti Vashulliqe, çë më rri di llutu
U kam të marr, pa pal ‘ndutu
E dhe pa palë e pa stoli
U kam të marr, për simbatì

Jatëm me mëmen, kan zëmëren si guri
Se nëng e din se çështë amuri
Amuri është një vellë ‘ndër sy
Çë të qin trutë e të bën paci

Lule lule mac mac
Se u për tija dalë pac
Dalë pac alla fërteta
Se zëmëra ime je ti veta
E dalë pac e dalë pac
Lule lule mac mac

Ke ato faqe, si një portohale
Zbardhen si bora çë nd’ata male
Ke ata sy, si një koqez sqini
Zbardhen si bora çë te Pulini

Shkova sot ka dera jote
Shkova sot e s’ishë njeri
E ish një mjegull ka dera jote
E ish një mjegull çë mu vu ndër sy
Mu vu ndër sy… huerçë i qir!

Ish një vashez ndatë lloxhetë
Çë ish e qepënj një kamixhetë
Qepënj xhu si një makinetë
Ajo vashez ndatë lloxhetë
Muari e me shkrehu… me një shkupetë!

Tu, ragazza, tanto triste
Io ti prendo, senza niente
Senza doti e corredi
Io ti voglio così come sei

Le nostre madri, hanno il cuore di pietra
Perché non sanno cos’è l’amore
L’amore è un velo negli occhi
ti entra in testa e ti fa impazzire

Fiori fiori a mazzetti
Io per te impazzisco
Impazzisco davvero
sei solo tu il mio cuore
impazzisco, impazzisco
mazzi e mazzi di fiori

Il tuo viso è tonto come un’arancia
Sei bianca come la neve sulle montagne
Hai occhi neri Come semi di lentisco
Splendi come la neve sul Pollino

Sono passato oggi davanti alla tua porta
Sono passato oggi e non c’era nessuno
C’era la nebbia davanti alla tua porta
una nebbia che mi é entrata negli occhi
e adesso sono un povero cieco!

Sulla veranda c’era una ragazza
Che stava cucendo una camicia
Cuciva molto velocemente
Quella ragazza sulla veranda
Ma poi… mi ha sparato con un fucile!

Buhùa
Testo tratto dalla raccolta di poesie “Bluezjana”
di Gigi Fabbricatore

Nata ë e bie dalë,
këtu vet ulet u e ti
pimi gjë e thomi ndënjë fialë,
fjasmi për na të di

thomi gjë për storia të vieter
për storia të ri
fiasmi për si ishim një herë
e për si jemi nani

si dy kandilla të dhezur
çë aijri i shuen,
si dy kartëza të grisur
çë mosnjeri do t’luenj
e ka gjithë këtà muej çë mbetim bashkë
thuame ti çë na qëndroi
forsi vet një macun rikorde
mbishkartur me buhoin…
mbishkartur me buhoin…
çë moti na shkoj…

si dy kandilla të dhezur
çë aijri i shuen,
si dy kartëza të grisur
çë mosnjeri do t’luenj
e ka gjith këta muej çë mbetim bashkë
thuame ti çë na qëndroi
forsi vet një cik rraxh te kushalli
mbishkartur me buhoin…
mbishkartur me buhoin…
çë moti na shkoj

La notte scende piano
Seduti qui io e te da soli
beviamo qualcosa chiacchierando
chiacchierando di noi due

parliamo di storie vecchie
e di storie nuove
di come eravamo una volta
e di come siamo adesso

come due candele accese
che il vento spegne
come un mazzo di carte logore
con cui nessuno vuol giocare
di tutto questo tempo trascorso insieme
dimmi cosa è rimasto
forse solo un fascio di ricordi
mischiati alla polvere…
mischiati alla polvere…
che il tempo ci ha lasciato…

come due candele accese
che il vento spegne
come un mazzo di carte logore
che nessuno vuol giocare
di tutto questo tempo trascorso insieme
dimmi cosa è rimasto
forse solo un po’ di rabbia in tasca
mischiata alla polvere…
mischiata alla polvere…
che il tempo ci ha lasciato…

Mos më harrò!

“kush, kush m’e do,
një të bukur si kjo”*

U zëgjova somenatë
e të lëreva mbë shtratë
dòlla e vajta e bëra
atë mbashatë
tu e ngar mu përpoq
ai me lesht e gjatë
më tha: “E do një cik
barë të mirë
ka ata çë të pariren tij”…
O jo… jo më… mos më harrò…
jò… jo më, mos më harrò…

Baret e mora e vura te kushalli
më pa një e më tha:
“Mos bën karnivallin,
se ktire aneç, e she,
ë piot me sbirre
e ndë të rrëmbenjen ec ja thuej,
se ata çë more ë vet për tij”…
O jo, jo më, mos më harrò…
jo… jo më… jo, jo, jo!

Kur te thoja…
se kish veja,
kur të thoja mall…
Mallin t’im
Pa t‘e shehëja…
kur të thoja mall

“kush e ka e kush me do,
një të bukur si kijò!!!”*

“Tutti la vogliono, nessuno ce l’ha
una bella come questa qua”*

Mi sono svegliato stamattina
e ti ho lasciata a letto
per andare a fare
quella commissione
Camminando ho incontrato
il tipo con i capelli lunghi
e mi ha chesto se volevo
un pò di erba buona
di quella che piace a me…
O no… non dimenticarmi…
No, non dimenticarmi… più…

L’erba l’ho messa in tasca,
un tipo mi ha visto e mi ha detto:
“Non fare il cretino,
da queste parti, lo vedi,
è pieno di sbirri,
e se ti fermanono, vallo a spiegare
che l’hai presa solo per te”…
o no… non dimenticarmi…
no, no, no!

Quando ti dicevo…
che dovevo andare
quando ti chiamavo amore…
Il mio amore
l’ho dovuto nascondere…
quando ti chiamavo amore

“Tutti la vogliono, nessuno ce l’ha
una bella come questa qua”*

 

*filastrocca tradizionale

Na vekkiarella
Testo popolare del XVI° sec. circa musicato dal gruppo “Cantannu Cuntu”

 

Nà vekkiarella avia na  gallina
e ‘nu galluzzu tantu  aggraziatu
a vekkiarella jetti allu jardinu
pe s’accattari na frisca ‘nzadhata
alla ricota un’ trova la gallina:
“Madhi vicini vi lati pijata”
e’na finestra affaccia na bambina
e dice e cà nu mudhinaru c’è passatua vekkiarella jette a lu mudhinu
trovò li pinni e la carna mangiata
u mudhinari quannu a visti jri
si fici culla faccia stramutata
cittu za vecchia mia nu chiu chiangiri
ca la gallina te stata pagata
ca mo’  ti dugnu trentasia carrini
e francu ti macinu na vernata.Bruttu ca taiu nodiu mortale
ca chiu lu nume tua vuagghiu sentiri
ti vidi ghiri ngadhera o allu spitalu
cu centu cancareni indra li rini
chi i miadhici ti vuannu ordinari
a sputazzella mia pe ti guariri
io sputazzella u ndi ni vuagliu dari
e cumu nu canu ti fazzu moriri.Sa gallinella mia vodhia venniri a
principissa mi dava nu statu e ova e pullicini
chi facia ci mantenia mbrandieru ‘na cittata
‘na vota mi moria nu pullicinu
ci fici cincuciandu suppressati
la capa la mannai alla regina
e lu ficatiallu allu mastru giuratu
mastru giuratu mia fammi giustizia
cu mudhinaru u vuaglu ammazatu

DUB DABBY

Oj ndrì oj ndrì
ec potìs a ta di dhi
se te sheshi është piòt me gjëmba
ndilurì të shkoj këmba

Dub dab, dub dab
ec bën atë mbashàt
rri akòrtu sat jet emirë
e pra mbjidhu mbrënda mbë shpì

Oh po vién dejti millàlle
oh tallàstallase

Po se ka dejti na jam e arvòmi
jam e siellmi gjithë mbròlet
Jam e siellmi gjithë sperënzet
çë lërìem te jetri dhe
o po vièn dejti llendu-llé

Oh comara, oh comara
abbevera quelle due capre
Che il cortile è pieno di spine
ndilurì ti è guarito il piede

Dub Dab Dub Dab
vai a fare quella commissione
e che sia roba buona
e poi fila dritto a casa

andiamo per il mare
onda su onda

dal mare arriviamo
portando tutto quello che abbiamo
e tutte le speranze
che avevamo nell’altra terra
e il mare avanza lento

Questa vita

Questa è la mia vita, io non ci credo più
il tempo che passa, no non torna più
cosa me ne frega di tutto quello che c’è intorno a me.

Oggi come ieri sono convinto che
come l’ho vissuta, la rivivrei perché
cosa me ne frega di tutto quello che c’è intorno e me.

Non aver paura di sbagliare mai
non aver paura di rischiare, sai
non aver paura di tutto quello che c’è intorno a te.

Certo che la vita è proprio strana sai
quando te ne accorgi, è già passata ormai
e resto da solo e tu non sei più con me insieme a me.

Questa è la mia vita, io non ci credo più
il tempo che passa, no non torna più
cosa me ne frega di tutto quello che c’è intorno a me.

Solo il ricordo di tutti i giorni che
ho passato insieme, si insieme a te
ora questa vita è già lontana da me,
infondo a me.

KËNDÒ!

(Radio Epiro/NML)


Rockarbëresh

(Radio Epiro/NML)


E para

Vemi shok tu e kënduer
vemi për para jo të halmuer
e penzomi vajzat t’ona
të shëkret na qanjen dhe nga mbrëma

Gjimon dheu tundet dielli
dejti illavur ësht si qielli
ma na vemi tu e kënduer
vemi për para jo të halmuer

Këtu nëng qeshmi,
nëng mallkomi
presmi dheun e këndomi
këtu nëng qeshmi,
nëng mallkomi
piot me mall
duat arvomi

Gjith njijë herje lart tek qielli
ndë mest revet lehet dielli
gjith njijë herje bashkë me diellin
gjith na shomi
dheun i ri…Italien.

Andiamo compagni cantando
Andiamo avanti senza rimpianti
Pensando alle nostre donne
Che piangono la nostra sorte ogni sera

Tuona la terra, si muove il sole
Il mare impazzito è come il cielo
Ma noi andiamo avanti cantando
Andiamo avanti senza rimpianti

Qui non ridiamo,
non bestemmiamo
Aspettiamo la terra e cantiamo
Qui non ridiamo,
non bestemmiamo
pieni di amore
vogliamo arrivare

All’improvviso su nel cielo
Tra le nuvole spunta il sole
e insieme alla sua luce
ci appare la nuova terra…
…ora la vediamo… l’Italia.

Ohj Manu Chao!
 

Ohj Manu Chao këndò me ne
ohj Manu Chao këndò me ne…
se kam vemi për kytë dhë

se kam vemi e kam këndomi
këtire gjindë çë vemi e çomj
se ki dhe është e vëdes
bashkë me sperënzet
e neve të shkretë
të shkretë te zëmëra
të shkretë te kryet
të shkretë te zëmëra
pa kumbanji…
pa kumbanji

Fietat bien
te ki mot
Kossova ë e vëdes
piotë me lotë
dimëri ë e hin dalë e dalë
e njeter vit ë e shkon
pa fjalë
njeter vit ë e shkon
pa frymë
për të besen e dashurisë

moj e bukura More
si të leva
u më së të pe…
u më së të pe

Ajri frynë ka këta rruha
gjegjë dhi korsa
një murrë kriatura
hapet një derë tek një katoq
del një burrë e më thot:
“çë mot!”.
ki ë moti veres, dimëri fort
tek një kandinë rrimi
më ngrohtë
e shkomi motin
me një qelq ver
e shëllomj një vjersh
për njeter gjellë…
për njeter gjellë…

Gjaku jonë u shprishë
te dheu
me kullturen e të kështeut
gjuha Arbëreshë është e vëdes
e na për shkatë shëllomj
një vjershë

Somenat dita mu di
Nisu nuse me llegri
Nisu nuse me hare
Se kam vemi te shpia re*

Ehi, Manu Chao canta con noi
Ehi Manu Chao canta con noi…
e andiamo per questo mondo…

Bisogna andare e cantare
a tutti quelli che incontreremo
che questo mondo sta morendo
insieme alle speranze
di noi poveretti
poveri nel cuore
poveri in testa
poveri nel cuore
nella nostra solitudine…
nella nostra solitudine…

È la stagione
in cui cadono le foglie
ed il Kosovo muore in un oceano
di lacrime
l’inverno si avvicina
altro anno se ne va
senza parole
un altro anno sta finendo
senza respiro
per chi crede nell’amore

Mia bellissima Morea
ti ho lasciato
per non vederti più…
per non vederti mai più…

Il vento soffia tra i vicoli
tantissimi bambini
arrivano correndo
si apre la porta di uno scantinato
un uomo si affaccia e mi dice:
“che tempo!”.
Questo è il tempo del vino
l’inverno è rigido
ma in cantina stiamo al caldo
il tempo passa
tra un bicchiere e l’altro
cantiamo forte un vjershë
per un’altra vita…
per un’altra vita…

Il nostro sangue è sparso
nel mondo
come il rispetto per l’uomo
la lingua Arbëreshë sta morendo
e noi per dispetto
cantiamo un vjershë…

È giunto il giorno
Incamminati, sposa, e sii allegra
Incamminati sposa e sii felice
Che andiamo nella nuova casa…*

* Testo Tradizionale

Një petrìt
 

Një petrit shëllon pika gjakë
është e vëdes
ja shkrehtin me një shkupëtatëMos na lë…..mos na lëVete e vien
i vetim si një qen
mosnjeri më
do të rrirë bashkë me tijMos na lë…..mos na lëJo, ki dhe nëng vëlen
më farigjë
i pisëruar si zogu
çë pa jëmëMos na lë… mos na lëNjë karnivall, një karnivall
qëndëroj i vetim,
qëndëroj pa fialë
moti u vrë
e ti nëng vullaren më
mosnjeri më do të rrirë
bashkë me tijë

Mos na lë…..mos na lë!!!

Uno sparviero sanguina
sta morendo
gli hanno sparatoNon lasciarci… non lasciarciAvanti e indietro
solo come un cane
nessuno vuole
più stare con teNon lasciarci… non lasciarciNo, questo mondo non vale
più nulla
triste come un uccello
che ha perso il nidonon lasciarci… non lasciarciUno stupido, un vero stupido
rimasto solo
senza parole
il cielo si è oscurato
e tu non voli più
nessuno vuole più stare
con te

Non lasciarci… non lasciarci!!!

Rùajta
 

Ruajta ndër qiell e pe
si vejin retë
ashtu vete malli im
tu e llavur trutë
ruajta mbë truell
e pe kurmin t’im
e thash “ohj mo,
u s’e mundinjë më
jo jo më
u s’e mundinjë më“Oj Zo
ku je ti te kio natë
jam mbriak
e sheh si i bie
kësaj kitarrë
ndihem piak
oj Zo
ku je ti te kio natë
bin e fias
pse jo jo më
u s‘e mundinjë më
jo jo më
u s‘e mundinjë mëSe vete tu e thënur
se ti e di kush je!
se jo jo më
u s’e mundinjë më
jo jo më
u s’e mundinjë më
Ho guardato il cielo e ho visto
le nuvole correre veloci
così infuria l’amore
che mi rende pazzo
ho guardato per terra
e ho visto il mio corpo
ho esclamato: “Madre,
non c’è la faccio più
no, no
non ce la faccio più”Dio
dove sei stanotte?
sono ubriaco
e si vede da come maltratto
questa chitarra
mi sento vecchio
Dio
dove sei andato stanotte?
fammi parlare
perché no, no
io non c’è la faccio più
no, no
non ce la faccio piùVai dicendo in giro
che chissà chi sei!
Ma io no
non ne posso più
no, non più
no… non ce la faccio più…
Shkò mbë shpi baby
 

Shko mbë shpi baby
të thash shko mbë shpi
mos më bëj marioneta
o kam të t’qjinjë me shkafeta

Nga të thash baby
të thash se u bë hera
kio festë ë një mushari
e pra u fërrnua dhe vera

“Ma u ng dua të mbjidhem mbë shpi
u dua të rri njéter cik ati
ma u nëng mbjidhem mbë shpi
me një animall i zi si je ti”

Ma ruaj sa lluhronjëra
çë duen të lunjen me tija
ma jan propriu tabonjëra
par kan’ e shohen me mua

Arrvoi Xhiuani
mbriak e dhe ai si një lluhrua
tha:” ‘Ndoné do të lueç?”
me një grusht e ulja mbë truell

“Ma u ngë dua të mbjidhem
mbë shpi […]”

E venë vajanet si bresher
e festa u animar
kush luen me një si i fritur
e kush me një krah të çar

Ndonéta u trëmb
e zu e u spandikar
i thash shko mbë shpi baby
shko mbë shpi e vullar
Vullar! Vullar!

Fila a casa, baby!
Ti ho detto fila a casa!
e non fare la smorfiosa,
o ti prendo a schiaffoni!

Ti ho detto, andiamo baby
S è fatto tardi
Questa festa è un mortorio
e poi è finito anche il vino.

“Ma io non voglio andare via,
voglio restare ancora un po’,
e poi non mi va di tornare a casa
con un animale rozzo come te!”.

Ma guarda quanti avvoltoi
che vogliono ballare con te,
sono proprio dei cretini,
dovranno vedersela con me

È arrivato anche Giovanni,
ubriaco, l’avvoltoio,
ti ha detto: “Antonié, vuoi ballare?”
e io l’ho steso con un pugno!

“Ma io non voglio
andare via […]”

volano botte come se grandinasse
la festa si è animata
c’è chi balla con un occhio nero
e chi con un braccio rotto

ma Antonietta a quel punto
si è spaventata,
ha cominciato ad agitarsi,
e io le ho detto:
“Fila a casa, baby!
Vola subito a casa!”

Vjershët
 

Ohj fest e madhe ç’ëshët
tek Shqipëria
ohj fest e madhe ç’ëshët
tek Arbëria
ohj fest e madhe ç’ëshët
tek gjitonia
ohj fest e madhe ç’ëshët
ka Shën Sofìa

Kisha një zëmer e
ti mall me more
nani ti ke di
e u i ziu jam pa fare

E bukur si ti vash nëng ë
ndë njeter
ne ndë katund ne Maqë
e ne Shën Miter

Doja të mirrëje një e
të me avallirëje
e pra kit zëmer t’ime
të me qiaharje

U të doja tij e ti
vajte me njeter
u qëndrova i vètim
e ti dhe u shallarte…

si kam e bënjë pa tijë!

C’è festa grande
in Albania
C’è festa grande
in Arberia
C’è festa grande
nel rione
C’è festa grande
a Santa Sofia

Avevo un cuore e tu, amore mio,
me l’hai rubato
adesso tu ne hai due
e io, povero, sono rimasto senza

Bella come te, ragazza,
non ce n’è
né in questo paese, né a Macchia
né a S. Demetrio

Vorrei che tenessi il mio cuore
in garanzia
e poi potrai
ferirlo come vuoi

Io ti amavo e tu
sei andata con un altro
io sono rimasto solo
e tu sei andata a divertirti…

Ma come farò senza di te?!

 

Natë-ditë

Sonde gjë arvon
ka qielli arvon
ylëzit si një dritë
bënjen naten ditë

Ajri nëng ëshët i fort
fort këndonjen zoqët
nëng ë mosnjeri
jemi vet u e ti

Fiàsmi një cik na të di
te kiò natë-ditë
ngasmi bashkë tek udha
ti je një dritë për mua

Oh ! Gjë arvoj
te kiò natë arvoj
një shpirt i mirë
mbrënda zëmëres t’imë

Fiasmi bashkë u e ti
lumi fort u e ti
këndomi bashkë na të di
nëng na ndan mosnjeri….
jo mosnjeri

Qualcosa stasera
arriva dal cielo
le stelle si illuminano
trasformando la notte in giorno

Il vento non soffia forte
mentre alto è il canto degli uccelli
non c’è nessuno
siamo soli, io e te

Parliamo un po’ noi due
in questa notte-giorno
camminiamo accanto
e sei tu la mia luce

Oh! Qualche cosa è arrivato
questa notte
uno spirito buono
dentro il mio cuore

parliamo, tu e io
balliamo forte, tu e io
cantiamo insieme, noi due
non ci dividerà nessuno…
no, nessuno…

Vàjte
Vajte te ki qiell
e së të pe
ti vajte!qelle poezien
e së ke më pen
ti vajte!Vajte, ti ike
e u së të pe….
së të pe më!
Sei andata in questo cielo
e non ti ho visto
te ne sei andata!hai portato con te la poesia
e non hai più dolore
te ne sei andata!Sei andata, sei andata via
e non ti ho visto…
non ti ho più visto!

 

Shahàli
U zgjova somenat
e ish e bij shi
te kriet kam një dardhë
çë e më mbullin sytë
mbjeth ata cinxuljë
pra vete pi
ki rroçk ë ‘mbullitur
nani zgjonj gjitoninëPellegri, kallaru ati
se kam qinjë
një birrë o di
mëmë çë arsur
çë kam somenatë
bëmë këtë piaxhir
një mos qikarem ndat shtrat!Hapet një finester
e një tip më thot “ç’ë kjo fulë?”
je sërret oj juhall si kur jan e
thernjen një pulë“
kallaru të thash hap barrin
oj capul
se ndë më xhiraren brutu
të virinj xhiù si një copë ndulë!Dita ime dihet
sembre kështu
te një barrë hinj
ka njeter dal
vete Moroit e
pra ngjtem Krua Malë
ecinj gjith këta rruha
si një cop shahal
ndihem si një pilë
ndë mest shumë palë
e nga një çë më përpiqet
më thot: “Papahal!”Ai tip ng’ish barristi
pra tha se ish shumë njëhere
ndùtu mbjdhem mbë shpi
vete zienj di ve
tu e ngar më pret udhen
një bob maçe e zezë
ngullu kjo jurnat mu di si
porkari e zezë… ghatz ktje!Ndërrova udhë e pra shkova
ka nusja ime
jurnata u bë më e bukur
nëng tundet një qime
busarta e pra sërrita
nuziatelen t’ime
xheshur duelli një tip
më tha: “do shkulur frimen?”Nuziati …kallaru ati,
se kam të frinj
një si o di
mëmë çë rraxhxë
kam somenatë
me këtë karnivall
kishtë më bëje këtë shkàtë…
e janë shtatë…
me këtë karnivall
janë shtatë

Hualù mbiodha bishtin
sot vajta luc
tu e ngar gjith një herje
më zgjidhet një këpucë
çambikova e penxova:
“komba, je piot rruxë
te mazuni mbijdhem,
vete frihem si një vuxë!“

Sdita ime ngë ndërron
ë sembre kështu
te një barrë hinj, ka njeter dal
ecinj gjith këta rruha
si një copë shahal
ndihem si një pishk
te një bob suvalë
e nani thuamni ndë pishku
mënd bëhet ngjalë

Ngjalë
Shahal
Papahal
Shahal!!!!!

Mi sono svegliato stamattina
e pioveva
in testa ho ancora
la sbronza di ieri
raccolgo questi quattro stracci
e vado a bere
ma sto cretino è ancora chiuso
e ora sveglio tutto il vicinatoPellegrì, muoviti, scendi
che devo bere
un paio di birre
mamma che sete
ho stamattina
fammi questo favore
sennò muoio!Improvvisamente si apre una finestra
ed un tipo mi dice: “cos’è sto casino?
stai strillando come se
scannassero una gallina”
ti ho detto di scendere e di aprire il bar imbecille
che se mi incazzo veramente
ti appendo proprio come un salame!Le mie giornate
sono tutte così
in un bar entro
e dall’altro esco
vado a Moroiti
e poi salgo fino a Kroi Mali
giro per tutte le vie del paese
come uno sciacallo
mi sembra di essere come un boccino
in mezzo alle altre bocce
e tutti quelli che mi incontrano
mi dicono: “Pappagallo!”Il tipo della finestra non era il barista
e poi ha detto che era ancora presto
quasi quasi vado a casa
a farmi due uova bollite
camminando mi attraversa la strada
un grosso gatto nero
questa giornata è iniziata
proprio uno schifo… pussa via!Ho cambiato strada e sono passato
dalla mia fidanzata
La mattinata è diventata più bella
e tranquilla
ho bussato e ho chiamato
la mia Nunziatella
mi ha aperto la porta uno completamente nudo e mi ha detto: ”Vuoi che ti strozzi?”Nunziatì, scendi immediatamente
che devo gonfiarti
un occhio o due
mamma mia che rabbia
stamattina
anche questo cretino
doveva immischiarsi
e sono sette
con questo cretino
sono sette

Ho raccolto la coda e ho pensato
“oggi non è giornata”
Mentre cammino all’improvviso
mi si slaccia una scarpa,
sono inciampato ed ho pensato:
“Compà, sei arrugginito”
e meglio che vado a casa
a gonfiarmi come una botte!

La mia vita disgraziata
è sempre così
In un bar entro e dall’altro esco
giro per tutti i vicoli
come uno sciacallo
mi sembra di essere un pesce
in una grande onda
e ora ditemi se un pesce
può diventare anguilla

Anguilla
Sciacallo
Pappagallo
Sciacallo!!!!!

Rrini mirë… se jam e vemi
Testo Tradizionale

Rrini mirë se jam e vemi …
lule
se na gëzuar duat ju lëremi

Se sot është një ditë gazmor…
lule
dhëndërri e nusja
na vënë kurorë

Se nusja është një vashez e mirë…
lule
është arbëreshë e jo lëtirë

Se dhëndërri është një trim hadhjar…
lule
ai nusen e mban mbë dorë

Arrivederci che noi ce ne stiamo andando…fiore
Poiché vogliamo lasciarvi contenti

Che oggi è un lieto giorno…
fiore
Si scambiano le corone,
il fidanzato e la sua sposa

Che la sposa è una buona ragazza…
fiore
È Albanese e non Italiana

Che lo sposo è un bel giovane…
fiore
e porta in braccio la sua sposa.

ROCKARBËRESH
Peppa Marriti Band tra arcaismo e modernità

Musica folk?Etnica? Etno-folk? Popolare? Nulla di tutto ciò! Nessuna di queste affermazioni è realmente in grado di definire ciò che fa la Peppa Marriti Band. La Band-vent’anni di storia, tre album, centinaia di concerti all’attivo- canta in arbërisht, la lingua della minoranza etnica di cui fanno parte i componenti:  l’etnia di origine greco-albanese rappresenta la minoranza linguistica più diffusa in Italia, con insediamenti in tutte le regioni del Centro-Sud, e in particolare del nord della Calabria. Ed è da qui, dalle colline ricoperte di ulivi dove cinque secoli fa approdarono i loro antenati, che, all’inizio degli anni Novanta, questi ragazzi decidono di azzardare un esperimento: coniugare la tradizione musicale arcaica di origine balcanica con la loro passione per il rock, il blues, il jazz. Demetrio Corino racconta questa storia rock che anche un sogno realizzato: la tutela di una cultura di antichissima tradizione può passare perfino degli amplificatori delle chitarre elettriche.